Jeugdwerkloosheid en kapitalisme

 

2012 - 108.000 jongeren van 15 tot en met 25 jaar zijn werkloos in Nederland. Die werkloosheid loopt snel op. Nu al zijn er 26.000 werkloze jongeren meer dan in 2011. Dat is een toename van 25%. Dit is geen natuurwet, maar een schandaal - omdat achter de kille cijfers mensen staan. Iedereen kent wel een of meerdere werkloze jongeren. Jonge mensen, met of zonder goede opleiding. Met kracht, ambitie en nieuwsgierigheid. Met het recht op een fatsoenlijk leven. Maar het kapitalisme geeft hen geen kans.

Schuldenberg

Het crisisbeleid van Rutte II legt jongeren die studeren gelijk een schuldenberg op de rug. Maar met die schuldenlast van de jongeren wordt geen enkele baan geschapen. En als na het studeren de werkloosheid dreigt of je verdient zó weinig dat je jouw schulden niet terug kan betalen - worden jouw schulden dan overgenomen door de staat, net zoals ze bij de banken hebben gedaan? Never nooit niet! Trouwens ook de banken, die door de werkende mensen overeind zijn gehouden, maken zich niet druk om arbeidsplaatsen voor jongeren. Alleen al bij ING is voor 2350 mensen ontslag aangevraagd.

Investeren in werkloosheid

Recht op job

De wereldeconomie zit in de diepste crisis sinds het ontstaan van het kapitalisme. De Nederlandse economie krimpt en staat voor de derde recessie sinds de crisis begon. Wat hebben de kapitalisten jongeren te bieden in deze situatie? Schept bijvoorbeeld de Maasvlakte 2, het nieuwe havengedeelte van Rotterdam, nieuwe banen? Je zou het toch wel verwachten - Maasvlakte 2 is aangelegd met 2,9 miljard aan belastinggeld. Maar waar de investeringen maatschappelijk zijn, daar blijkt de winst van al dat werk een privézaak.

Zo zegt topman Ben Vree van APMT (één van de drie grootste bedrijven in de containeroverslag) in een interview: "De concurrentie zal zich eerder toespitsen op productiviteit dan op prijs." (Nieuwsblad Transport 21-11-12). Dat wil zeggen: harder en sneller werken met toptechnologie (nieuwe supersnelle kranen, automatisch bestuurde carriers enzovoort). Deze productiviteitsstijging leidt eerder tot minder banen dan tot meer. Alleen met arbeidstijdverkorting met behoud van het volle loon kan dat in het kapitalisme worden bestreden..

Ben Vree zegt verder in het interview dat het hele pakket van de Maersk Line van de huidige terminal van APMT overgaat naar de nieuwe terminal op de Tweede Maasvlakte, als die eind 2014 open gaat. Voor de oude terminal is APMT nu al op zoek naar vervangende lading van andere rederijen dan de Maersk Line. Dit betekent dat de havenarbeiders van APMT op Maasvlakte 1 hun baan kwijtraken als er geen nieuwe klanten bijkomen.

En stap drie in dat verhaal: "Concurrent ECT vreest dat APMT dan alleen maar kan uitkomen bij de huidige klanten van ECT." (ECT is 'Europe Container Terminals' - dochter van Hutchison Port Holdings uit China - nummer één in de containeroverslag wereldwijd). Op Maasvlakte 2 komt er met DP World (Dubai Port world - nummer vier op de wereld) nog een nieuwe concurrent bij, die ook klanten wil trekken.

Zo ontstaat met Maasvlakte 2 grootste concurrentieslag in de geschiedenis van de Rotterdamse haven. En dat gaat volgens Vree en de andere havenbazen over de rug van de havenarbeiders. Daartegenover kunnen de havenwerkers alleen hun organisatiekracht stellen. Voor één sector-CAO, vaste banen en vaste roosters en gelijk loon voor gelijk werk. Dus weg met eindeloze loonschalen, jongerenlonen en instapschalen. Wil je meer weten over deze ontwikkelingen in de haven? Lees dan de brochure van De Volle lading "Om de toekomst van het havenwerk" nummer 2. Echt een aanrader! (Kijk op de website van de Rode Morgen).

Nieuwe technologie en toch gaat het slechter

Maar terug naar de jeugdwerkloosheid en het kapitalisme. Nieuwe technologie zou het leven van de werkende mensen moeten verlichten. Er zouden meer vaste banen moeten komen, met hogere lonen en kortere werkdagen. Er wordt immers meer geproduceerd en de technologie is ontwikkeld met het werk dat de werkende mensen hebben verricht.

In het kapitalisme is niets minder waar. De extra winst wordt door de top van bedrijven zoals APMT in eigen zak gestoken. Voor de mensen die het werk doen heeft diezelfde top alleen maar meer werkloosheid, flexibele contracten en werkuren en lagere lonen in de aanbieding. Dat is niet logisch! De kapitalistische concurrentie leidt niet tot orde, maar tot steeds grotere wanorde en vernietiging van arbeidsplaatsen. En daarom is het echte socialisme ook het enige toekomstperspectief voor de jongere generatie.

Over de vraag hoe een socialistische planmatige economie kan draaien, daarover buigen we ons in de volgende krant.

 

Publicatie Jong en Strijdbaar