Op je eigen gaan wonen

 

Jonge mensen verlaten net als jonge vogels het ouderlijk nest als ze er klaar voor zijn. Vogels volgen hierbij hun instinct. Jongeren en hun ouders zijn hierbij afhankelijk van de situatie in de maatschappij. Maar is de maatschappij ook zo ingericht dat de jongeren hun eigen toekomst kunnen opbouwen? Dat is in de huidige fase van het kapitalisme en de voortwoekerende economische en financiŽle crisis steeds minder het geval.

Tenminste voor arbeiderskinderen. Jongeren die het ouderlijk huis willen verlaten worden nu concurrenten op de woningmarkt. Er staan in Nederland ongeveer 300.000 woningen leeg en toch kunnen jongeren geen betaalbare woning vinden. Waarom kan dit probleem niet worden opgelost? Omdat het kapitalisme een maatschappijorde is die niet gebaseerd is op de belangen van de gewone mensen Integendeel - het hoofddoel is de winsten van de grote monopoliebedrijven en banken te laten groeien en de rijken te spekken. Anders is het toch niet te begrijpen, dat SHELL en ING miljardenwinsten maken en hun regering Rutte II, met Samsom (PvdA) als 'linker spits', zo keihard gaat bezuinigen op de belangen van de gewone mensen?

En toch willen jongeren het ouderlijk huis op een goed moment verlaten. Maar waar naar toe? Zijn de huurprijzen in crisistijd omlaag gegaan? Zeker niet! Omdat woningbedrijven zoals Vestia liever gingen gokken (zij noemen dat beleggen) en winst maken, dan zorgen voor goedkope en duurzame woningen. De financiŽle crisis is vooral een gevolg van de crisis op de huizenmarkt. Zo ook bij de SNS REAAL Bank, die ten onder gaat door speculeren - onder andere op de Spaanse huizenmarkt. Nu wordt de rekening opnieuw voor ruim vijf miljard op onze ruggen afgewenteld.

In Spanje, waar de jeugdwerkloosheid tot boven de 50% is gestegen, moeten jongeren inmiddels tot hun dertigste verjaardag thuis blijven wonen. Dit soort verhalen en wat dat voor arbeidersgezinnen betekent was onlangs live te horen in Amsterdam op de tweede conferentie van de 'Wereldvrouwen' van Europa. Twee Spaanse vrouwen die zelf in de mijnen werken vertelden daar over de manier waarop ze moeten leven en over het comitť dat ze hebben opgericht en waarmee ze een enorme strijdbeweging in gang hebben gebracht om hun banen en hun levens op te eisen. Door deze verhalen worden ook gelijk de leugens van de media ontmaskerd die de arbeidersklasse in Noord- en Zuid Europa tegen elkaar wil uitspelen. Hier zijn geen tegenstellingen aan de orde, maar is internationale solidariteit vereist!


Het echte socialisme biedt een blijvende oplossing

Voor de belangen van de jeugd opkomen is een van de belangrijkste doelen van een socialistische maatschappij. Het ouderlijk nest kunnen verlaten is dan een maatschappelijke kwestie. Daarom wordt er in het socialisme georganiseerd dat de jongeren zelf hun belangen kunnen vaststellen en in overleg met de ouderen en de betreffende overheidsinstantie ook kunnen bepalen. Zoals in stads- en wijkvergaderingen. Maar de werking van de stads- en wijkvergaderingen is anders dan in de kapitalistische maatschappij. Daar wordt over het algemeen alleen duidelijk gemaakt waarom eenvoudige oplossingen niet mogelijk zijn. In het socialisme wordt geproduceerd voor het algemeen nut. Daarom is de aanpak van problemen ook anders. In de wijkvergadering wordt besproken hoe iedereen kan helpen om de gerechtvaardigde behoeftes van de jongeren in praktijk te brengen. Daarbij moeten ook de jongeren zelf natuurlijk ook verantwoording en taken overnemen. En deze praktijk, aanpak en denkwijze wordt door de jongeren zelf gecontroleerd. Iedereen kan zijn of haar bekwaamheden, fantasie en creativiteit inbrengen.

Overal waar werkende mensen het heft in eigen hand nemen kun je deze methode ook nu al in het klein aan het werk zien. Als je hiermee wilt beginnen kun je goed bij JeS terecht. Soms begint het met dromen over zo'n toekomst zonder uitbuiting en onderdrukking. Maar ook dromen in de praktijk brengen. Want zoals Lenin zegt: 'Wie geen moed heeft om te dromen - heeft ook geen kracht om te vechten.'

 

Publicatie Jong en Strijdbaar