JeS op 1 Mei - Proletarisch en internationalistisch

 

Jes doet actief mee met de 1 mei demonstratie in Rotterdam en roept jongeren op om ook te komen. Twee jongeren vertellen ons waarom.

1 Mei is ons voorbeeld

Voor ons is 1 mei het symbool voor alle arbeiders, jong en oud, vrouw en man - die in de hele wereld gevochten hebben voor een beter bestaan: voor werk, vaste contracten en loon, voor gezondheidszorg, betere arbeidsomstandigheden, voor ouderenzorg. Een aantal jongeren van JeS zijn actief geworden door 1 mei - door de demonstraties in Rotterdam. We kunnen aan 1 mei een voorbeeld nemen, omdat 1 mei een feestdag is van de arbeiders, maar ook een strijddag tegen de onderdrukking door de kapitalisten en voor het socialisme.

Het is ook een voorbeeld, omdat we op 1 mei kunnen laten zien dat we door gezamenlijke strijd een andere toekomst kunnen bereiken, als we ons georganiseerd inzetten. Waarom is 1 mei geen vrije dag in Nederland? Wij eisen: 1 mei strijddag, 1 mei vrij!


1 Mei is belangrijk voor jongeren

Voor jongeren zijn de grootste problemen nu: werkloosheid, flexibele contracten, lage lonen en steeds duurdere opleidingen. Vaste contracten zijn een soort taboe, dat mag niet meer en als je een contract hebt, kunnen ze je er nog steeds uitkicken onder het mom van reorganisatie en dat doen ze de laatste tijd ook regelmatig. En wat natuurlijk ook een groot probleem is: de vernietiging van het milieu. Door de jacht op winst gaan de kapitalisten over lijken.

Daarom moeten wij ons organiseren, vooral ook de jongeren. In je eentje kun je niet opboksen tegen het kapitalisme, maar gezamenlijk met jong en oud ben je oersterk, dan kunnen we de kapitalisten overwinnen en het socialisme bereiken. Een maatschappij, waar het volk het voor het zeggen heeft, waar werk is, waar je als jongere op jezelf kunt gaan wonen, waar de leus niet is lonen omlaag en huren omhoog, maar omgekeerd. Waar studie en gezondheidszorg gratis zijn en waar de ouderen deel uitmaken van de maatschappij en goed verzorgd worden. Waar het leven van mens én natuur centraal staat.

De jeugd heeft de toekomst, wordt gezegd, maar voor een goede toekomst moeten we wel wat doen! We moeten ons organiseren en onze eigen strijdcultuur ontwikkelen, zodat we steeds meer jongeren kunnen bereiken – met onze muziek, acties en discussies. Wij gaan op 1 mei naar de demonstratie en het feest in Rotterdam, om ons samen met JeS en de Rode Morgen en alle andere organisaties op straat te laten zien - ook als de politie het er niet mee eens is.

“Arbeiders van alle landen verenigt u!” was de leus van Karl Marx en Friedrich Engels, maar is ook die van ons. Die leus zegt hoe we het moeten doen, we strijden internationaal! Dus kom ook naar 1 mei en sluit je aan

 

Publicatie Jong en Strijdbaar